آرشیدای دزفولی خورشید خراسانی

دندون پنجم آرشیدا جون

باسلام واماپنجمین دندون  آرشیداجون هم دیروز برای اولین بار رویت شد وباز مامان کاشف این پدیده جالب وشیرین بود البته قبلش آرشا جون گفته بود مامان انگار یه دندون دیگه درآورده ولی من فکر کردم دندونهای قبلیش رومیگه به هر : عزیزم دندون پنجمت مبارک
6 تير 1393
1