آرشیدای دزفولی خورشید خراسانی

سوراخ کردن گوش دخترم

سلام.درحالی که آرشیدا بغلمه دارم تایپ می کنم وآرشیداجون هم داره با انگشهای پاش روی دکمه  ها ی لپ تاب فشارمیده.اومدم تاریخ سوراخ کردن گوش گل دختر رو ثبت کنم .دیشب(مورخ ١٤/١٢/٩٢) دختر رو بردیم مطب یکی از دوستان (دکتر هدی فرج پور )وخانم دکتر زحمت کشید وگوشهای گل دختر رو سوراخ کرد ویک جفت گوشواره با نگین سبز توی گوشش کرد .گل دخترم هم اصلا اذیت نکرد وبا خوشرویی تمام مشایعت کرد ..ان شاالله که زود خوب شه تا گوشواره هایی رو که مادرجون براش خریده گوشش کنیم.
15 اسفند 1392
1