آرشیدای دزفولی خورشید خراسانی

آرشیداوسفر مشهد

باسلام آرشیدای مامان در حالی که روزهای آخر سه ماهگی اش رو سپری می کرد با مامان وبابا وداداشی به پابوس امام رضا رفت .(عکس هاش رو بعدا میذارم) اما آرشیدای مامان چند روزی که حسابی سرما خورده واین روزها مامان وبابا حسابی نگرانش هستن. لطفا براش دعا کنین   آرشیدای مامان چند روزیه که از روی بالش می چرخه وغلت  میخوره .چند تا عروسک (خرگوش وپت ومت )رومیذارم کنارش .آرشیداکلی باهاشون حرف میزنه وسریع میچرخه وبه سمتشون غلت میخوره .هر مهمونی هم که میاد خونمون آرشیدا با غان وغون های خودش کلی باهاش صحبت میکنه وماروذوق زده میکنه . ...
17 دی 1392

بیو گرافی آرشیدا نمازی زوارم

آرشیدای عزیز با مادری دزفولی وپدری خراسانی ساکن خراسان شمالی است .آرشیدا جون یه داداش خوش تیپ وباهوش به اسم آرشا داره.آرشا خواهر جونش روخیلی  دوست داره ورروز به روز برای بزرگ شندش لحضه شماریات سرشار از  می کند. آرشا وآرشیدای عزیزم لحظه های قشنگ کودکی  تان سرشار از آواز چکاوکها ورقص پروانه ها باد . ...
12 دی 1392